متن سنگین و عاشقانه جدید

:: متن سنگین و عاشقانه جدید

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

 

 

 

 .

.(¯`*•.¸♥♫ ♫ L░O░V░E░A░F ♫ ♥¸.•*´¯) ♥♥♥♥

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

.(¯`*•.¸♥♫ ♫ L░O░V░E░A░F ♫ ♥¸.•*´¯) ♥♥♥♥

.

.

 

 

 

 

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .
که دیگر نیست !

 

 

 

 .

.

..(¯`*•.¸♥♫ ♫ L░O░V░E░A░F ♫ ♥¸.•*´¯) ♥♥♥♥

.

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

.

.

.

 

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

 

 

 

 

 

 

 

 .

.(¯`*•.¸♥♫ ♫ L░O░V░E░A░F ♫ ♥¸.•*´¯) ♥♥♥♥

.

.

✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻥ ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . !

 

✔ ﺍﻳﻦ بعضی ﻫﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻦ خیـــــــــــــــــــــــلی عجیــــــــــــــــــــب


عاشقانه منبع : عاشقانهمتن سنگین و عاشقانه جدید
برچسب ها : ♥♥♥♥ ,•*´¯ ,l░o░v░e░a░f ,¯`*• ,•*´¯ ♥♥♥♥ ,خاربودم تاچشم ,تاچشم دشمنانت ,رابرایت بنوازم ,دشمنانت راکور ,تاچشم دشمنانت راکور ,خاربودم تاچشم د

قلب شکسته...

:: قلب شکسته...

←←یه قلب {شکســـــــــته}√
←←یه اتاق {دربســــــــــته}√
↑↑یه لبخند مرده↓↓
←←یه صدای {خســــــــته}√

 

←←یه نگاه {خیــــــس}×
←←خاطرات اونی ک٫ {نـیـــــس}×
↑↑یه سیگار تو دست↓↓
←←حالا درداتو {بنویـــــــس}

←↑یه غروری که {شکست}∆

←↑برا اونی ک {دل نبست}∆

 


عاشقانه منبع : عاشقانهقلب شکسته...
برچسب ها : ←←یه